Canvis i Devolucions

1- ) Com puc fer una devolució?
L'usuari ha de tenir en compte que, alguns colors o formes dels articles podrien variar lleument en relació a les imatges mostrades a 123piscina.com.

En el reenviament d'acompanyar el comprovant de compra i podrà adjuntar una nota amb el motiu de la devolució. Els ports de devolució del producte seran a càrrec del consumidor.

123 Piscina No rebrà en cap cas paquets a ports deguts.

L'enviament es farà a la següent adreça: Piscines Argentona - C/Montserrat Roig i Fransitorra, 44 - 08310 Argentona, Barcelona (Espanya).

Un cop comprovat que la mercaderia es troba en perfectes condicions i que el pagament està confirmat, 123 Piscina procedirà al reintegrament de l'import de l'article, si bé no es farà devolució dels costos corresponents a la tramesa inicial, encara en el cas d'haver estat gratuïts en un primer moment per al client.

El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

El reintegrament de l' import de l'article s'efectuarà en el mitjà de pagament que hagi utilitzat per a la compra, en un termini màxim de 30 dies.


1.1- ) Devolució per producte presumptament malmès pel transport:
A la recepció de la comanda si s'observen danys en l'embalatge rebutgi la mercaderia. Per poder reclamar a l'assegurança del transportista, si us plau revisa la mercaderia immediatament ja que una vegada rebuda disposa de 24 hores hàbils per comunicar-nos la aparició de danys ocults no observats en la descàrrega. Notifiqui'ns la incidència mitjançant el nostre número de telèfon d'atenció al client 93.797.03.57 o envieu-nos un correu electrònic a info@123piscina.com per procedir a solucionar la mateixa.

1.2- ) Devolució per producte defectuós:
Si un producte li arribés deteriorat, li enviarem un producte nou,123 Piscina es farà càrrec de totes les despeses de transport extra que puguin originar-se, sempre que el producte no hagi estat utilitzat, alterat o manipulat i conservi en perfectes condicions l'embalatge original. Per a això, poseu-vos en contacte amb nosaltres per email a info@123piscina.com o mitjançant el telèfon d'atenció al client: 93.797.03.57 en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la comanda, indica'ns clarament quin és el problema i adjuntat una fotografia del producte deteriorat. No acceptarem cap canvi o devolució si no s'han posat prèviament en contacte amb nosaltres per fer-nos saber.

1.3- ) Devolució per producte equivocat:
Si un o més productes rebuts no es corresponen amb la seva comanda, 123 Piscina, recollirà a l'adreça indicada el producte equivocat i li lliurarà el correu sense cap cost extra, sempre que el producte no hagi estat utilitzat, alterat o manipulat, i conservi en perfectes condicions l'embalatge original. Per a això, poseu-vos en contacte amb nosaltres per email info@123piscina.com o bé mitjançant el nostre número d'atenció al client: 93.797.03.57 en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la comanda. No acceptarem cap canvi o devolució si no s'ha posat prèviament en contacte amb nosaltres per fer-nos saber.

1.4- ) Devolució per desig del client:
Si no queda satisfet amb la compra realitzada, des de 123piscina.com gestionarem la devolució del producte mitjançant agència de transports, sent assumides les despeses de devolució pel client, sempre que el producte no hagi estat utilitzat, alterat o manipulat i conservi en perfectes condicions l'embalatge original. Si el producte no es retorna a 123 Piscina amb el mateix embalatge d'origen el bé patirà una depreciació. Per a això, posis en contacte amb nosaltres per email a info@123piscina.com o a través del nostre número de telèfon d'atenció al client: 93.797.03.57 en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la comanda. No acceptarem cap canvi o devolució si no s'ha posat prèviament en contacte amb nosaltres per fer-nos saber.

Piscines Argentona, S.L. no pot acceptar, en cap cas, devolucions de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se, ni aquells que no es presentin en les mateixes condicions amb què van ser enviats (caixes, embalatges, productes, eventuals manuals d'instruccions, etc.), sense poder alterar en cap cas les caixes.

Davant de qualsevol dubte sobre les devolucions, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant un correu dirigit a: info@123piscina.com o mitjançant el nostre telèfon al número d'atenció al client: 93.797.03.57.


2- ) Dret legal a desistir de la compra
Pel que fa a la normativa aplicable, si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte en qualsevol moment dins el termini de 10 dies hàbils des de la data de lliurament de la seva comanda.

En aquest cas, se li reemborsarà el preu pagat per aquests productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte.

El producte podrà ser tornat per qualsevol mitjà que provi l'enviament, i que deixi constància que el dret de desistiment s'ha exercitat en el termini establert (ja bé sigui mitjançant el segell de l'empresa de missatgeria que utilitzi per a la devolució, o la data del correu certificat).

Aquesta disposició no afecta altres drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.


3- ) Disposicions comunes
El seu dret a desistir del contracte serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es tornin els les mateixes condicions en què els va rebre. Si us plau, torni l'article utilitzant o incloent el seu embolcall original. Haurà d'incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes. En tot cas, vostè haurà de lliurar juntament amb el producte a retornar el tiquet que haurà rebut en el moment del lliurament del producte degudament emplenat. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix o si ha patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb els productes mentre estiguin en la seva possessió.

En aquest cas el client es farà càrrec de les despeses d'enviament.

Podrà realitzar les devolucions a la botiga de Piscines Argentona, al C/Montserrat Roig i Fransitorra nº44 08310 - Argentona (Barcelona).


4- ) Garanties
En cas de producte defectuós a Piscines Argentona, SL procedirà segons correspongui a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte. Aquestes operacions no tindran costos per a l'usuari. 123 Piscina garanteix els seus productes, en els termes legalment establerts, durant un període de 2 anys a partir de la data de lliurament. El client ha d'informar 123 Piscina de la falta de conformitat en el termini màxim de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

No serà aplicable la garantia en els següents casos:
• Cops i/o transport inadequat.
• No atenir-se a les instruccions d'ús i maneig.
• Manipulació indeguda.
• Instal•lacions defectuoses.
• Instal•lació i/o connexió d'elements perifèrics no compatibles amb el producte.
• Tensió d'alimentació incorrecta.
• Manipulació del producte per personal diferent al servei tècnic del fabricant, o manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d'identificació/control.
• Força major.

El temps de reparació i la classificació de l'avaria i si queda o no per la garantia, l'avalua el SAT oficial del fabricant. Per dur a terme les reparacions, el S.A.T. oficial del fabricant podrà reemplaçar parts o bé la substitució total segons estimi oportú.

En el cas de procedir a reparacions, aquestes hauran de ser autoritzades, amb caràcter previ, per Piscines Argentona, SL, sent obligació del client la de requerir l'esmentada autorització.

Un cop realitzades les reparacions, l'empresa procedirà a retornar el producte, les despeses d'aquest transport correran a càrrec del client.

Nota: No entra en garantia el canvi de peces de desgast com ara raspalls, bosses de filtració, sondes, corretja erugues........ Els accessoris per a piscina en acer inoxidable necessiten una neteja periòdica per evitar que s'oxidi la brutícia adherida. Els recordem que en aquests casos el fabricant no admet garanties si no s'ha realitzat un correcte manteniment dels productes.


5- ) Legislació aplicable
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.


6- ) Contacti amb nosaltres
Contacti directament al telèfon: 93.797.03.57 o bé pot escriure'ns a través del correu electrònic a info@123piscina.com per a consultes sobre la seva comanda, comentaris, suggeriment o qualsevol altra informació.

"El nostre objectiu és la qualitat i el servei per damunt de tot. Pel que garantim que la seva compra sigui la més adequada a les seves necessitats. Des 123 Piscina li agraïm la confiança que diposita en nosaltres i treballem contínuament per oferir-li la millor estada a la nostra pàgina".