Avis legal i Política de privacitat

AVIS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.123piscina.com és de PISCINES ARGENTONA, S.L i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: Carrer Montserrat Roig, 44

CP: 08310

Població: Argentona

Província: Barcelona

CIF: B65328213

Correu electrònic: info@123piscina.com

Dades del registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 41918, Llibre 395469, Secció 1, Foli 61, Fulla 395469

1. Accedir a la pàgina web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L'usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que PISCINES ARGENTONA, S.L es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Web i el seu contingut.

2.Utilització de la pàgina web

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

3. Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, PISCINES ARGENTONA, S.L es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. PISCINES ARGENTONA, S.L. farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, PISCINES ARGENTONA, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

4. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

PISCINES ARGENTONA, S.L. no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que PISCINES ARGENTONA, S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

5. Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada)

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas PISCINES ARGENTONA, S.L. es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

Web enllaçada

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, PISCINES ARGENTONA, S.L. no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

PISCINES ARGENTONA, S.L , o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de PISCINES ARGENTONA, S.L. o els llicenciants.

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Publicitat

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

PISCINES ARGENTONA, S.L. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

9. Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@123piscina.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’ aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PISCINES ARGENTONA, S.L. informa als seus Usuaris:

 

Informació bàsica sobre Protecció deDades

Responsable

PISCINES ARGENTONA,S.L.

B65328213

Carrer Montserrat Roig, 44 - 08310 Argentona (Barcelona)

Finalitat

  •  Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
  •  Gestionar la seva consulta o sol·licitud.
  •  Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació

Consentiment de L’ interessat.

Destinataris

No se cediran les dades a tercers,tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar, suprimir i/o posar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquests drets regulats en el Reglament (UE) 679/2016, poden ser exercits al següent domicili: Carrer Montserrat Roig, 44– 08310  Argentona (Barcelona).

Així mateix, els usuaris tindran el dret a  presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

Conservació

En cas que l’usuari només realitzi una consulta les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu a part de gestionar la resposta.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

¿Quina informació de contacte proporcionar a l’ empresa?

Les dades personals que l’ Usuari facilita a PISCINES ARGENTONA, S.L. tenen que ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’ Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a PISCINES ARGENTONA, S.L, sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que PISCINES ARGENTONA, S.L. detectés que l'usuari és menor de 18 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?

PISCINES ARGENTONA, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Annex al contracte d'afiliació al programa de targetes per a operacions de comerç eletrònic:

El TPV Virtual del banc integra la funcionalitat comerç electrònic segur (CES), sota els protocols internacionals VISA Secure i Mastercard Identity Check, basats en la tecnologia 3D Secure, durant el procés d'autenticació del comprador com a legítim titular de la targeta amb la finalitat d'aportar al procés de compra una alta seguretat i protecció en el pagaments.

L'establiment es compromet a complir l'obligació d'informar els usuaris de targetes que durant l'operació de pagament electrònic se'n recollirà informació relativa a la connexió i l'adreça IP, la informació del dispositiu, l'adreça de correu electrònic, el telèfon mòbil, les dades de navegació i les dades de la transacció, així com altres dades accessibles en virtut de la connexió en línia i del canal requerit pels protocols de seguretat esmentats; tot això, amb l'objectiu de detectar i prevenir operacions de pagament no autoritzades o fraudulentes.

Així mateix, l'establiment ha d'advertir els usuaris, en el moment de fer l'operació de pagament, que poden consultar la informació sobre el tractament de les seves dades en la política de privacitat del mateix establiment i que la informació recollida serà comunicada a través del sistema d epagament al banc emissor de la targeta per procedir a la validació de l'operació de pagament fera per l'usuari.


Avís legal i Política de privadesa - 123 piscina js_def

Avis legal i Política de privacitat

AVIS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.123piscina.com és de PISCINES ARGENTONA, S.L i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: Carrer Montserrat Roig, 44

CP: 08310

Població: Argentona

Província: Barcelona

CIF: B65328213

Correu electrònic: info@123piscina.com

Dades del registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 41918, Llibre 395469, Secció 1, Foli 61, Fulla 395469

1. Accedir a la pàgina web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L'usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que PISCINES ARGENTONA, S.L es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Web i el seu contingut.

2.Utilització de la pàgina web

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

3. Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, PISCINES ARGENTONA, S.L es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. PISCINES ARGENTONA, S.L. farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, PISCINES ARGENTONA, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

4. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

PISCINES ARGENTONA, S.L. no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que PISCINES ARGENTONA, S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

5. Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada)

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas PISCINES ARGENTONA, S.L. es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

Web enllaçada

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, PISCINES ARGENTONA, S.L. no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

PISCINES ARGENTONA, S.L , o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de PISCINES ARGENTONA, S.L. o els llicenciants.

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Publicitat

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

PISCINES ARGENTONA, S.L. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

9. Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@123piscina.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’ aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PISCINES ARGENTONA, S.L. informa als seus Usuaris:

 

Informació bàsica sobre Protecció deDades

Responsable

PISCINES ARGENTONA,S.L.

B65328213

Carrer Montserrat Roig, 44 - 08310 Argentona (Barcelona)

Finalitat

  •  Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
  •  Gestionar la seva consulta o sol·licitud.
  •  Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació

Consentiment de L’ interessat.

Destinataris

No se cediran les dades a tercers,tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar, suprimir i/o posar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquests drets regulats en el Reglament (UE) 679/2016, poden ser exercits al següent domicili: Carrer Montserrat Roig, 44– 08310  Argentona (Barcelona).

Així mateix, els usuaris tindran el dret a  presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

Conservació

En cas que l’usuari només realitzi una consulta les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu a part de gestionar la resposta.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

¿Quina informació de contacte proporcionar a l’ empresa?

Les dades personals que l’ Usuari facilita a PISCINES ARGENTONA, S.L. tenen que ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’ Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a PISCINES ARGENTONA, S.L, sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que PISCINES ARGENTONA, S.L. detectés que l'usuari és menor de 18 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?

PISCINES ARGENTONA, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Annex al contracte d'afiliació al programa de targetes per a operacions de comerç eletrònic:

El TPV Virtual del banc integra la funcionalitat comerç electrònic segur (CES), sota els protocols internacionals VISA Secure i Mastercard Identity Check, basats en la tecnologia 3D Secure, durant el procés d'autenticació del comprador com a legítim titular de la targeta amb la finalitat d'aportar al procés de compra una alta seguretat i protecció en el pagaments.

L'establiment es compromet a complir l'obligació d'informar els usuaris de targetes que durant l'operació de pagament electrònic se'n recollirà informació relativa a la connexió i l'adreça IP, la informació del dispositiu, l'adreça de correu electrònic, el telèfon mòbil, les dades de navegació i les dades de la transacció, així com altres dades accessibles en virtut de la connexió en línia i del canal requerit pels protocols de seguretat esmentats; tot això, amb l'objectiu de detectar i prevenir operacions de pagament no autoritzades o fraudulentes.

Així mateix, l'establiment ha d'advertir els usuaris, en el moment de fer l'operació de pagament, que poden consultar la informació sobre el tractament de les seves dades en la política de privacitat del mateix establiment i que la informació recollida serà comunicada a través del sistema d epagament al banc emissor de la targeta per procedir a la validació de l'operació de pagament fera per l'usuari.